pilt

Hambaraviõdede Seltsing (HÕS) moodustati 09. novembril 2005. aastal Tartus.

HÕSi eesmärgiks on ühendada hambaravis töötavaid õdesid ja assistente, olgu siis tegemist raviasutuses, erakabinettides või koolis töötavate inimestega, soodustada nende omavahelist suhtlemist ja töökogemuste vahetust ning korraldada erialast koolitust.

Meie peamiseks ülesandeks on seltsinglaste ühishuvide eest seismine ja koolitus- ning arendusürituste korraldamine.

Eesti
Hambaraviõdede
Seltsing
HÕS